Macfarlane International Business Services
Vore tjenester for jeres SUCCES - globalt

Home
Distributørsøgning
Hvordan fungerer det?
Producentsøgning
Hvordan fungerer det?
Opbygning af udlandsmarked
Hvordan fungerer det?
Oversættelser
Om os
  Hvordan fungerer producentsøgning

  • Vores tjenesteydelser består i første omgang i, i samarbejde med jer, at fastlægge hvilken type produkt og hvilket målmarked der er af interesse. Dernæst vil der blive taget kontakt til talrige producenter hvis produkter kunne være relevante for jer til afsætning på jeres hjemmemarked. De forskellige producenter bliver bedt om at tilsende os produktinformationer, f.eks. i form af brochurer, og desuden bedt om en stillingtagen til hvorvidt de kunne forestille sig et eventuelt samarbejde. Det betaler sig i den sammenhæng at lede efter producenter i flere lande samtidig, eftersom derved jeres chance for at finde en egnet samarbejdspartner højnes.
  • Den samlede informationsmængde bliver af os filtreret og opdelt i kategorierne 'særdeles lovende', 'interessant' og 'evt. ikke interessant' og dernæst sendt til jer. I de tilfælde hvor I er interesset, må derpå også klarlægges hvorvidt jeres firma for pågældende udenlandske producent kommer i betragtning som eventuel distributør eller samarbejdspartner. kommen.
  • I forhandlingsituationer omkring særdeles interessante produkter assisterer vi ikke alene med oversættelser og anden tolkningsvirksomhed, men også m.h.t. spørgsmål omkring interkulturel forståelse.
Producentsøgningsassistancen bliver mestendels lagt fast i en rammekontrakt af 7-10 timer per måned. Alle videre udgifter såsom f.eks. oversættelses- og telefonat-udgifter dækkes forud. Udgifter ud over fastlagt budget finder kun sted efter forudgående aftale med jer. I modtager fra os på en månedlig basis en detaljeret oversigt over arbejdet og udgiftssiden.

Omsætnings- og profitstigning gennem varig professionel opsøgning af produkter og producenter
Vor metodes grundlag er den systematiske, fortsatte og vurderende gennemgang af alle adressekilder (messekataloger, fagtidsskrifter, firmaadressefortegnelser) m.h.p. fremfindelsen af produkter der passer til jer, jeres firma og firmafilosofi. Jo flere firmaer vi på korrekt og professionel facon opretter kontakt til, desto bedre bliver jeres chance for at finde frem til det rigtige produkt og den rigtige producent. Vor teamchef Bruce Macfarlane taler på forhandlingsniveau 10 forskellige vesteuropæiske sprog (engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk, dansk, norsk og svensk) og har specialiseret sig stærkt indenfor området firmasøgning i udlandet. Andre sprogområder dækkes af de 25 forskellige nationaliteter der er repræsenteret i medarbejderstaben. Chancen for at I i udlandet finder den egnede samarbejdspartner er hermed forhøjet.
| Übersetzungen Griechisch Deutsch | < Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Schwedisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5