Macfarlane International Business Services
Vore tjenester for jeres SUCCES - globalt

Home
Distributørsøgning
Hvordan fungerer det?
Producentsøgning
Hvordan fungerer det?
Opbygning af udlandsmarked
Hvordan fungerer det?
Oversættelser
Om os
  Hvordan fungerer distributørsøgning

Hvad vi kan gøre for jer:
  • Forretningsforbindelser, handelskontakter og handeletablering:
    Vores serviceydelse består i - under fortsat afstemning med jer - på systematisk og professionel vis at finde frem til og kontakte alle potentielle samarbejdspartnere i jeres målmarked. Talrige adressekilder såvelsom korte telefonater udført af vores (modersprogstalende) fra 25 forskellige lande stammende medarbejdere skaber sikkerhed for, at der oprettes kontakt til de rigtige beslutningstagere hos de potentielle samarbejdspartnere. Det kan betale sig at lede efter samarbejdspartnere på flere markeder samtidig eftersom dermed sandsynligheden for at finde en egnet forretningsforbindelse højnes.
  • Vi tilbyder professionel salgassistance ved de første kontakter, f.eks. gennem oversættelser, opfølgningssamtaler og forretningskorrespondance i de pågældende sprog.
Jo flere firmaer og beslutningstagere vi på korrekt og professionel facon tager kontakt til, desto højere bliver jeres chance for, at nogen viser interesse i et samarbejde med jer.

Rådgivningens første skridt består i en samtale om det udlandsmarked i har en interesse i og en fastlæggelse af tidsrummet indenfor hvilket en aktivering af søgningsproceduren ville være passende. Ligeledes afklares hvorvidt det er en handelsrepræsentant, en distributør, en forhandler, en importør, en licenstager eller en Joint-Venture-partner der skal findes frem til. Rådgivningsassistancen bliver mestendels lagt fast i en rammekontrakt af 10-15 timer per måned. Alle øvrige udgifter, såsom f.eks. oversættelser, telefonater o.s.v., dækkes forud. Udgifter ud over fastlagt budget finder kun sted efter forudgående aftale. På en månedlig basis modtager i fra os en detaljeret oversigt over arbejdet og udgifterne.

Omsætnings- og profitstigning gennem fortsat professionel opsøgning af distributører.
Vor metodes grundlag er den systematiske, fortsatte og vurderende gennemgang af alle adressekilder (firmaadressefortegnelser, fagtidskrifter, messekataloger, forbund, handelskamre, private organisationer og regeringsorganer) for de respektive udlandsmarkeder. Jo flere firmaer og disses beslutningstagere vi på korrekt og professionel facon tager kontakt til, desto bedre bliver også Deres chance for, i udlandet, at finde den passende forretningsforbindelse. Vor teamchef, Hr. Bruce Macfarlane, taler på forhandlingsniveau 10 vest-europæiske sprog (engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugiesisk, hollandsk, dansk, norsk og svensk) og har specialiseret sig stærkt indenfor området firmasøgning i udlandet. Andre sprogområder dækkes af de 25 forskellige nationaliteter der er repræsenteret i medarbejderstaben. Chancen for at De i udlandet finder den egnede samarbejdspartner er hermed forhøjet.Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Export Germany | Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Englisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5

  Homepage erstellen