Macfarlane International Business Services
Vore tjenester for jeres SUCCES - globalt

Home
Distributørsøgning
Hvordan fungerer det?
Producentsøgning
Hvordan fungerer det?
Opbygning af udlandsmarked
Hvordan fungerer det?
Oversættelser
Om os
  Distributørsøgning

Vi ser os som tjenesteyder med internationalt salgsfremmende tilbud der muliggør en optimal og profitabel organisering af udlandsmarkeder. Vores eksportrådgivere fra 25 lande sikrer en hurtig og effektiv fremfindelse af den vor jeres firma helt rigtige samarbejdspartner. Uagtet om i søger en repräsentant, en distributør, en importør, en licenstager eller en Joint-Venture-partner, saa kan vi med vores systematiske søgning, fremfindelse og kontaktering af potentielle samarbejdspartnere eller eksportparnere assistere dem paa bedste vis. Denne salgsassistance tilbyder vi globalt.

Hvorfor skulle vores service være af interresse for jer?
  • Hidtil har i mestendels eksporteret til det skandinaviske marked men er nu interesseret i at udvide jeres eksport globalt og etablere et tilsvarende eksportnetværk.
  • I er allerede repræsenterede på forskellige eksportmarkeder og har allerede distributører og eksportpartnere, men sælger kun i forskellige delsegmenter eller ikke optimalt og søger derfor nye samarbejdspartnere.
  • Selvom i allerede er stærkt repræsenterede på flere eksportmarkeder er der stadig uudforskede pletter på landkortet som i gerne vil erobre.
  • I søger Joint-Venture-partnere, licenstagere eller marketing-partnere i et bestemt land eller en bestemt region.
  • I forbindelse med en markedsekspansion søger i et egnet firma eller en passende ledelse.
Vores erfaring er at den systematiske og metodiske søgning, fremfindelse og kontaktering af sådanne partnere, uden hermed at være hverken dyr eller svær, giver en afgørende impuls til jeres firmas videre vækst. For virksomheder der ønsker deres eksportnet udvidet og deres udlandsomsætning øget fremstår den fortsatte og langsigtede søgning efter samarbejdspartnere som den sikkerste vej til succes. Som salgfremmende servicefirma er just det hvad vi med vores professionelle assistance tilbyder vore kunder. Hvadenten det er i England, Frankrig, Italien, Spanien, Sverige, i amerika eller asien i skulle være interesseret i en etablering eller udvidelse af jeres distributionsnet, så er vi den rigtige partner.
Export Germany | Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Übersetzer Übersetzungen Italienisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5