Macfarlane International Business Services
Vore tjenester for jeres SUCCES - globalt

Home
Distributørsøgning
Hvordan fungerer det?
Producentsøgning
Hvordan fungerer det?
Opbygning af udlandsmarked
Hvordan fungerer det?
Oversættelser
Om os
  Organisation og opbygning af marked i Nordamerika eller Tyskland

Med vore tjenesteydelser sørger vi for jeres etablering på det nordamerikanske eller tyske marked og assisterer med oprettelsen af en fremtidig salgsafdeling der vil kunne muliggøre fuld indsats paa markedet. Gennem vore tjenester muliggøres en hurtig og billig op- og udbygning af jeres nordamerikanske eller tyske aktivitetsniveau. Vort tysk-amerikanske team her i Tübingen sørger for en efficient og besparende indtrædelse i og opbygning af markedet i nordamerika og tyskland.

Hvorfor skulle vores service være af interesse for jer?
  • Hidtil har jeres aktivitet på markederne i USA og Kanada eller Tyskland været af ret begrænset omfang, men nu kunne i tænke jer en hurtig og effektiv intensivering uden straks, at skulle bekoste etableringen af en decideret salgsafdeling.
  • Gennem forhandlere, distributører eller samarbejdspartnere er i allerede repræsenterede i nordamerika eller Tyskland, men sælger p.t. kun til forskellige delsegmenter eller ikke optimalt og er på sigt interesserede i en mere omfattende repræsentation eller i en koordination af hele markedet via egen salgsafdeling.
Vores erfaring viser, at en hurtig og effektiv vindning af markedsandele på det nordamerikanske marked er mulig også uden eller før en investering i egen salgafdeling. Forøget præsens og aktivitet på markederne i Amerika og Kanada eller i Tyskland giver en afgørende impuls for jeres videre vækst. For virksomheder der ønsker, at stige deres udlandsomsætning udgør den kontinuerlige og langfristede udvidelse af aktiviteterne på det nordamerikanske eller tyske marked den sikkerste vej til succes. At nå denne succes er hvad vi på målrettet og professionel vis kan assistere med.Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Übersetzer Übersetzungen Italienisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5