Macfarlane International Business Services
Onze diensten voor uw succes - wereldwijd

Home
Het zoeken naar verkoopspartners
Hoe functioneert het?
Het zoeken naar producenten
Hoe functioneert het?
Marktopbouw en marktorganisatie
Hoe functioneert het?
Vertalingen
Over ons
  Hoe functioneert het zoeken naar verkoopspartners?

Wat wij voor U doen:
  • Zakenrelaties, handelsbetrekkingen, handelscontacten, het aanboren van nieuwe markten: Onze dienstverlening bestaat ten dele daarin, al uw potentiële partnerfirma's op de doelmarkt systematisch en professioneel - in overleg met uw firma - te vinden en te contacteren. Uitgebreide adressenbestanden alsook korte telefoongesprekken door onze medewerkers (steeds native-speakers !) uit 25 verschillende landen dienen ertoe, contact op te nemen met de juiste beslissende instanties van potentiële partnerfirma's. Het loont de moeite gelijktijdig op verschillende markten naar handelspartners te zoeken, aangezien daardoor de waarschijnlijkheid toeneemt, dat geschikte zakenpartners naar u toekomen.
  • Wij bieden u professionele verkoopsondersteuning bij de eerste contacten, bv. door vertalingen, opvolgingstelefoongesprekken en handelscorrespondentie in de respectievelijke landstaal.
Hoe meer bedrijven, samen met hun verantwoordelijken, we correct en professioneel contacteren, des te groter is de kans dat iemand interesse toont voor samenwerking met uw firma.

Een eerste stap in het overleg is een gesprek over de buitenlandse markten waarvoor u handelspartners zoekt en over de tijd die voor onze zoekactiviteiten voorzien is. Eveneens wordt besproken, of er voor u een handelsvertegenwoodiger, verdeler, importeur, licentiehouder of een joint-venture partner in aanmerking komt. Onze consultatie-inzet wordt in een kaderverdrag meestal vastgelegd in een bereik van 10 tot 15 uur per maand. Alle andere kosten, zoals bijvoorbeeld vertalingen, telefoongesprekken enz., worden vooraf betaald. Kosten die het bepaalde maandbudget overschrijden worden altijd vooraf met u afgesproken. Wij werken maandelijks een gedetailleerd overzicht uit van ons werk en van de uitgaven.

Omzets- en winstverhoging door het langdurige zoeken van verkoopspartners
De basis van onze methode is het systematische, voortdurende en op lange termijn gerichte gebruiken van alle adresbronnen (indexen van bedrijfsadressen, vaktijdschriften, beurscatalogen, handelsgenoothschappen, de Kamer van Koophandel en Industrie, private organisaties en overheidsorganen) van de verschillende buitenandse markten. Hoe meer firma's en hun verantwoordelijken wij correct en professioneel contacteren, des te hoger is de kans op het vinden van geschikte zakenpartners die interesse tonen voor de producten van uw firma. Onze teamleider, de heer Bruce Macfarlane, beheerst 10 West-Europese talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Deens, Noors en Zweeds) en heeft zich zeer sterk gespecialiseerd in het zoeken van bedrijven in het buitenland. Verdere talen worden door onze medewerkers uit 25 landen verzorgd. Zo wordt de kans groter, dat U geschikte verkoopspartners in het buitenland vindt.


Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Englisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5