Macfarlane International Business Services
Våre tjenester - til Deres suksess - over hele verden

Hjemmeside
Salgspartnersøk
Hvordan foregår det?
Produsentsøk
Hvordan foregår det?
Oppbygning av markeder
Hvordan foregår det?
Oversettelser
Om oss
  Oversettelser

Vi kan være interessant for de eksportorienterte oversettelsene for deres firma, for sende handels- og salgspartnere brosjyrer, reklame og korrespodentbrev vi de ulike språkene. Gjennom tallrike medarbeidere ( alle morsmålstalende ) her i Tübingen, er vi i stand til å oversette brosjyrer eller kataloger fra engelsk eller tysk i omtrent alle språk. Vi ser at de fleste utenlandske firmaene ikke har tid eller ikke er i stand til å gjøre dette selv.

Som språkgruppe er de inndelt etter vanskelighetsgrad og basispris, vi følgende språk :

1. Engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk, spansk, portugisisk
2. Dansk, svensk, nederlandsk
3. Russisk, finsk, litauisk, latvisk
4. Kinesisk, japansk, koreansk, thailandsk, arabisk

Spør gjerne etter andre språk. Våre linjepris gjelder for hele linjen med 50 tegnsettinger. Startede linjer blir alltid sammen satt.

Det er en selvfølgelighet at vi alltid bruker morsmålstalende og vi tilbyr vår oppdragsgiver å arbeide tett sammen med oversetteren og deres salgs eller forretningspartner. Til syvende og sist er det salgspartneren som må jobbe med en oversatt tekst, og han /huner også den som må godkjenne teksten, da han/hun er den eneste som kjenner de ulike fagbegrepene i de ulike bransjene.

En passende tilpasning til World for Windows er selvsagt en del av pakken. Oversettelser kan sendes til oss per fax, modem, post eller e-post. Vi leverer oversettelsene uten merkostnader på diskett, e-post, per CD-ROM, fax og så videre.Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Export Germany | Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Übersetzungen Dänisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5