Macfarlane International Business Services
Våre tjenester - til Deres suksess - over hele verden

Hjemmeside
Salgspartnersøk
Hvordan foregår det?
Produsentsøk
Hvordan foregår det?
Oppbygning av markeder
Hvordan foregår det?
Oversettelser
Om oss
  Hvordan fungerer organiseringen og oppbygningen av Deres marked.

Hva gjør vi for Dem :
 • oppbygging av et flatedekkende salg og markedsnettverk i nord Amerika eller Tyskland
 • finner importører, handelsmenn, distributøre, handelsrepresentater, logistikkpartnere og sluttkunder
 • sammen med Deres firma bygger vi opp og videreutvikler ett markedsførings,- transport,-og regningssystem
 • sikrer kontrakter mellom en salgspartner og Deres firma
 • medorganisere videreutdanningen til disse salgspartnerene
 • oversette dokumenter til engelsk eller tysk
 • hjelper Deres firma å svare på henvendelser, bestillinger, reklamasjoner og så videre fra de nord-amerikanske eller tyske salgspartnere
 • sikre kommunikasjon mellom Deres firma, salgspartnere og markedspartnere
 • gi råd under underskrivelse av kontrakter mellom Deres firma og nord-amerikanske eller tyske storkunder
 • organisere marketing og reklame i nord-Amerika eller Tyskland
 • løse kommersielle, tekniske og juridiske problemer i samråd med Deres firma
 • installere ett " Show-Room " i nord-Amerika eller Tyskland
 • lage en hjemmeside på engelsk eller tysk
Våre tjenester blir for det meste betalt på provisjonsbasis og dermed svært transparent. Slik får De en proffesjonell støtte ved markedsstarten og markedsoppbygningen i nord-Amerika eller Tyskland,- og som igjen sørger for økt omsats.


Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Übersetzungen Französisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5