Macfarlane International Business Services
Våre tjenester - til Deres suksess - over hele verden

Hjemmeside
Salgspartnersøk
Hvordan foregår det?
Produsentsøk
Hvordan foregår det?
Oppbygning av markeder
Hvordan foregår det?
Oversettelser
Om oss
  Hvordan foregår søket etter en produsent og international sourcing?

  • Vår tjenestytelse består i, gjennom forståelse med Deres firma, å finne de produkter og det målmarkedet De ønsker. Vi tar kontakt med tallrike produsenter i utlandet som kan være interessant for deres firma. Vi ber produsentene om å gi oss produktinformasjon, som for eksempel sende oss brosjyrer og informere oss om de produktene de har kan være interessant for deres firma. Det lønner seg å søke etter nye produsenter i flere land for å øke sannsynligheten for å finne en interesanten produsent.
  • Denne informasjonen blir silt i kategoriene " svært lovende ", " lovende " og " eventuelt ikke interessant " og sendt til deres firma. Består interesse fra deres side må en avklare om De også er aktuell som salgspartner for produsenten.
  • I forhandlinger om svært interessante produkte kan vi tilby såvell oversettelser som inter-kulturell forståelse.
Søken etter produsenter eller levrandører blir oftest avtaler i størrelses orden 7-10 timer per måned. Alle andre utgifter som for eksempel oversettelser, telefoner og så videre betales på forhånd. Utgifter utover ett definert månedsbudget blir alltid tatt opp med deres firma på forhånd. Hver måned lager vi en detaljert oversikt over vårt arbeid og våre utgifter.

Omsetnings- og fortjenesteøkning gjennom langvarig proffesjonelt søk av nye produkter og deres produsenter eller levrandører
Grunnlaget for vår metode er det systematiske, stadige og langfristige evaluering av alle adressekilder ( messekataloger, forbund, handelskammer, adresselister over firmaer ) i de ulike utenlandmarkedene for å finne produkter som passer til Deres salgsfilosofi. Desto flere firma og beslutningstakere vi tar korrekt og profesjonell kontakt med, jo bedre er sjansen for å finne produkter som er interesert i Deres firma. Vår teamleder, Herr Bruce Macfarlane behersker ti vesteuropeiske språk ( engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, nederlansk, dansk, svensk og norsk ) forhandlingssikert og har spesialisert seg på firmasøk i utlandet. Andre språkområder blir tatt hånd om av våre medarbeidere fra 25 ulike land. Dermed er sjansen for å finne gode produkter og produsenter i utlandet forhøyet.Export Germany | Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Übersetzungen Englisch Deutsch | Übersetzungen Italienisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Schwedisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5