Macfarlane International Business Services
Våre tjenester - til Deres suksess - over hele verden

Hjemmeside
Salgspartnersøk
Hvordan foregår det?
Produsentsøk
Hvordan foregår det?
Oppbygning av markeder
Hvordan foregår det?
Oversettelser
Om oss
  Produsentsøk og international sourcing

Vi ser på oss selv som konsulentvirksomhet met konsulenttjenester for å øke deres salg gjennom nye produkter fra utlandet, dvs international sourcing, som De importerer og selger fra deres hjemmemarked. Det systematiske søket, finne og ta kontakt med potensielle produsenter og leverandører i utlandet hører til våre tjenester, såvell som individuell rådgiving i personlig samtaler. Om De ønsker en utvikling i av deres forretninger i England, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, Sverige eller i USA eller i Asia, er vi den riktige partneren for deres firma. Gjennom disse tjenestene kan De bygge opp langvarige forbindelser til utenlandske produsenter og leverandører for Dem som handelsrepresentant, distributør eller importør i deres hjemland.

Hvorfor kan slike tjenester være av interesse for Dem ?
  • Deres firma har til nå solgt kun innenlandske produkter i eget land, og ønsker nå å bygge opp langfristige forbindelser til utenlandske produsenter, hvor De kan importere og selge deres produkter.
  • Vi søker flere produkter fra utlandet,som passer til de produktene de har solgt til nå i hjemlandet. Til utenlandske produsenter søker de langvarige forhold og ønsker å være handelsrepresentant eller distributør for deres produkter.
I begge tilfellene ønsker Deres firma å fungere som salgs- eller markedsføringspartner i skandinavia for disse utenlandske produsentene. Vår erfaring viser at en systematisk og metodisk søken, å finne og ta kontakt med slike forretningspartnere hverken er vanskelig eller dyrt og gir den avgjørende impulsen for videre vekst til deres firma på deres hjemmemarked. For firma som ønsker å bygge opp sin innlandsomsats på import og salg av produkter fra utlandet, er den kontinuerlige og langfristige søken etter nye utlandskeprodusenter den sikreste veien til suksess. Om De søker foretningsforbindelser i Stor-Britania, Frankrike, Italia, Spania, Amerika eller Asia, vi er den riktige partneren for Deres firma.

Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Übersetzungen Spanisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5