Macfarlane International Business Services
Våre tjenester - til Deres suksess - over hele verden

Hjemmeside
Salgspartnersøk
Hvordan foregår det?
Produsentsøk
Hvordan foregår det?
Oppbygning av markeder
Hvordan foregår det?
Oversettelser
Om oss
  Salgspartnersøk og eksportutvikling

Vi ser på oss selv som konsulentvirksomhet med internasjonale salgsfremmende konsulenttjenester,som gjør det mulig for Dem å organisere de ulike utenlandskmarkedene optimal og De kan optimere fortjenesten. Våre eksportrådgivere fra 25 land finner den riktige salgspartneren for Deres firma. Søker en handelsrepresentant, distributør, importør, lisenstaker eller Joint-Venture Partner, vår spesialitet er det å søke systematisk, finne og ta kontakt med potensielle handelspartnere. Rundt om i hele verden gir vi dere den riktige salgsstøtten de trenger.

Hvorfor kan en slik tjenesteytelse være interessant for Dem ?
  • Deres firma har til nå hovedsaklig hatt salg i skandinavia og ønsker nå å bygge opp ett eksportnettverk og eksportere over hele verden.
  • De er allerede representert i ulike utenlandsmarkeder og har salgspartner, men selger bare i bestemte delmarkedssegmenter eller salget er ikke optimalt og De ønsker nå å finne nye salgspartnere for Deres produkter.
  • Også med sterkt utlands engagement finnes det fortsatt " hvite flekker " på kartet over Deres salgsnettverk.
  • De ønsker å finne en Joint-Venture Partner, lisenstaker, eller marketingpartner i en spesiell region eller land.
  • For ekspansjon i ett utlandsmarked søker De ett firma de ønsker å ta over eller finne den riktige ledelsen.
Etter vår erfaring er den systematiske og metodiske søken etter slike handelspartnere hverken vanskelig eller dyr , og gir Deres firma de avgjørende impulsene for en videre vekst. For firmaer som ønsker å bygge ut sitt eksportnett er den kontinuerlige og langfristige søken etter salgspartnere den sikreste veien til suksess. Vi tilbyr denne tjenesten for våre oppdragsgivere. Om Deres ønsker å bygge opp Deres salgsnettverk i England, Frankrike, Italia, Spania, Danmark eller Sverige eller i Amerika eller Asia , er vi den riktige partneren for deres firma.Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzer Übersetzungen Italienisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5