Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Om oss

Vi är ett ungt, uppåtsträvande företag med säte i Sydtyskland. Vi har specialiserat oss på området internationella affärstjänster och exportkonsultation. Det innebär sökandet efter affärspartners, förmedling av företag över hela världen, uppbyggnad eller utveckling av Era aktiviteter på den Nordamerikanska eller Tyska marknaden samt översättningar och Call Center-tjänster för att vinna nya kunder.

Genom vårt läge i universitetsstaden Tübingen med över 5000 utländska akademiker har vi alltid modersmålspratande medarbetare från de länder där våra tjänster gäller. Det innebär inte bara språkliga fördelar, utan också att vi känner till den utländska marknaden och kan lösa interkulturella problem. Vår långa erfarenhet i branschen är också en viktig förutsättning att snabbt, effektivt och professionellt kunna genomföra våra tjänster på uppdrag av Er. Vår teamledare Bruce Macfarlane har dessutom egna erfarenheter som exportchef och förhandlingssäkra kunskaper i tio europeiska språk. Slutligen har våra medarbetare från 25 olika länder en unik förmåga att framgångsrikt kunna lösa interkulturella problem i inledningsfasen av ett internationellt samarbete. BR>
Så når ni oss
Om Ni är intresserad av de tjänster vi har att erbjuda Er, skriv gärna ett email till info@macfarlane.de.
Naturligtvis kan vi även nås på traditionellt sätt och då under adressen:

Macfarlane International Business Services
Reutlingerstr. 16
72072 Tübingen
Tyskland
Telephon: +49 7071 93 789-10
Fax: +49 7071 93 789-11

Om Ni är intresserade av ett personligt samtal - hör av Er till oss så kommer vi överrens om en tid. Vi ser fram emot att få lära känna Er.


Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Übersetzer Übersetzungen Englisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5