Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Översättningar

Våra exportorienterade översättningar skulle möjligtvis kunna vara av intresse för Er om det blir aktuellt att förse er affärspartner i utlandet med broschyrer, reklam- och korrespondensskrivelser på respektive språk. Genom våra många utländska medarbetare här i Tübingen (alla talar modersmål) kan vi erbjuda bra och prisförmånliga översättningar av Era broschyrer på engelska eller tyska till näst intill alla språk, alternativt på svenska till engelska eller tyska. Vi har observerat att många utländska företag på grund av tidsbrist ofta inte är kapabla att göra dessa själva.
Vi kan erbjuda översättningar till följande språk, ordnade efter svårighetsgrad och baspris:

1. engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska
2. danska, svenska, norska, holländska
3. ryska, finska, litauisk, lettiska
4. kinesiska, japanska, koreanska, thailändska, arabiska

Var god fråga oss angående övriga språk. Våra priser gäller för hela rader, alltid med 50 tecken. Påbörjade rader slås alltid ihop.

Viktigt för översättningarna är det faktum, att vi alltid använder oss av personer som talar det aktuella språket som modersmål. Dessutom erbjuder vi alltid våra uppdragsgivare ett nära samarbete mellan denne och dennes utländska försäljnings- eller affärspartner. Slutligen är ju försäljningspartnern den som skall arbeta med den översatta texten samt den som bäst känner till respektive bransch alla speciella fackbegrepp.

En tilltalande layout i Word för Windows är självklart medräknat. Översättningarna kan skickas till oss per post, fax, modem eller email. Vi levererar översättningarna till Er utan merkostnader på diskett, per email, på CD-ROM, per fax osv.Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Übersetzungen Dänisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5