Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Hur fungerar sökandet efter försäljningspartners

Vad vi kan göra för Er:
  • Affärsförbindelser, affärskontakter, affärsförehavanden:
    Våra tjänster består för närvarande i att, enligt överrenskommelse med Er, hitta och ta kontakt med alla Era potentiella partnerföretag inom målmarknaden. Talrika adresskällor, liksom korta telefonsamtal av våra medarbetare (vilka alltid talar modersmål!) från 25 olika länder, gör det möjligt att snabbt få kontakt med de rätta personerna på de potentiella partnerföretagen. Det lönar sig att samtidigt söka affärspartners på flera marknader. På detta vis ökar möjligheten att Ni finner den mest lämpliga affärspartnern.
  • Vi erbjuder Er professionellt försäljningsstöd vid den första kontakten, t ex genom översättningar, bekräftelser över telefon, och affärskorrespondens på aktuellt språk.
Ju fler företag och beslutsfattare vi tar en korrekt och professionell kontakt med, desto större är chansen att någon visar intresse för ett samarbete med Er firma.

Det första steget i vår rådgivning inleds med ett samtal över den utlandsmarknad i vilken Ni söker en affärspartner samt över den tidsram som sökandet förväntas pågå. Dessutom diskuterar vi om det är en handelsrepresentant, distributör, importör, licenstagare eller en joint-venture-partner som i Ert fall är intressant. Rådgivningsarbetet fastställs i ramavtalet oftast till mellan 10-15 timmar i månaden. Alla övriga kostnader, som t ex översättningar, telefonsamtal, o s v, betalas i förskott. Utgifter enligt en definierad månadsbudget görs efter överenskommelse med Er. Varje månad sammanställer vi sedan en detaljerad översikt av vårt arbete och våra utgifter.

Omsättnings- och vinstökning genom professionellt sökande efter affärspartners.
I grunden består våra arbetsmetoder däri, att systematiskt och kontinuerligt utvärdera alla tillgängliga adresskällor (Gula sidorna, facktidskrifter, mässkataloger, föreningar, handelskammare, privata organisationer och myndigheter) för de olika utlandsmarknaderna. Ju fler företag och beslutsfattare vi tar kontakt med, desto större blir chansen att hitta lämpliga affärspartners med intresse av de produkter Ert företag har att erbjuda.

Vår teamledare, Bruce Macfarlane, behärskar tio västeuropeiska språk (engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och svenska) på en förhandlingssäker nivå och är starkt specialiserad på företagssökning i utlandet. Övriga språkområden täcks in utav våra medarbetare från 25 olika länder. På så vis ökar Era möjligheter att finna lämpliga försäljningspartners i utlandet.
Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Export Germany | Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Englisch Deutsch | Dänisch Übersetzer| Übersetzungen Italienisch Deutsch| Englisch Übersetzung| Französisch Übersetzer| Schwedisch Deutsch Übersetzung| Übersetzer Portugiesisch| Polnisch Übersetzung| Übersetzer Spanisch Deutsch| Deutsch Russisch Übersetzung| Übersetzer Niederländisch Deutsch| links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5

 
WebdesignerInternetauftritt/TD>