Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Vi arbetar för Er som företagskonsult vad gäller import och export, förmedling av internationella affärskontakter, uppbyggnad av utlandsmarknader och sökandet av försäljningspartners världen över.

Närmast en överblick av vårt webbinnehåll.
  • Detaljerna kring våra exportorienterade erbjudanden återfinner Ni under "Sökande efter försäljningspartners" och "Hur fungerar det?". Snabbt och effektivt söker vi efter försäljningspartners till Er över hela världen; främst i Amerika, Europa och Asien. Om Ni söker en handelsrepresentant, distributör, licenstagare eller joint-venture-partner så hjälper vi Er att hitta den riktiga partnern.
  • Möjligheter att finna nya produkter och leverantörer i utlandet för Ert befintliga försäljningsnät på hemmamarknaden framgår under "Sökande efter produkttillverkare" och "Hur fungerar det?" zu ersehen.
  • Hur vi kan organisera och koordinera uppbyggnaden och lanseringen av Ert företag på den nordamerikanska marknaden läder Ni under "Organisation och uppbyggnad av Er marknad i Nordamerika och Tyskland" och "Hur fungerar det?".
  • En överblick över våra exportorienterade översättningstjänster finner Ni under "Översättningar".
  • Ytterligare uppgifter kring vår fackliga kompetens som exportkonsultföretag erfar Ni under "Om oss".
Mycket framgång önskar Er,

Macfarlane International Business Services
Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | Übersetzer Übersetzungen Englisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5