Macfarlane International Business Services
Våre tjenester - til Deres suksess - over hele verden

Hjemmeside
Salgspartnersøk
Hvordan foregår det?
Produsentsøk
Hvordan foregår det?
Oppbygning av markeder
Hvordan foregår det?
Oversettelser
Om oss
  Organisasjon og oppbygning av Deres markeder i nord-Amerika og Tyskland

Som konsulentvirksomhet met konsulenttjenester bygger vi opp Deres markedspresens og fremtidige salgsbyrå i nord Amerika og Tyskland, slik at De der innen kort tid kan utvikle Deres markedsaktiviteter. Gjennom våre markedsoppbyggende tjenester, kan De raskt og billig bygge opp deres nord-amerikanske eller tyske aktiviteter slik at De kan selge produktene med suksess på den nordamrikanske eller tyske markedet. Vårt team sørger for en effektiv og billig markedsstart og markedsoppbygning i nord Amerika eller Tyskland.

Hvorfor kan en slik markedutvikling og forretningsutvikling være interessant for Dem ?
  • Deres firma har til nå hatt lite markedsaktivitet i USA, Kanada eller Tyskland og ønsker å bygge opp og bygge ut, uten å starte ett salgsbyrå med en gang. Slik får de muligheten til raskt og effektivt å komme inn på markedet uten å måtte invistere i ett salgsbyrå.
  • De er allerede present med handelspartnere i nord Amerika eller Tyskland, men kun på ett delmarked, eller ikke optmalt og ønsker i fremtiden å komme inn på den nordamerikanske eller tyske markedet og koordinere dette gjennom et salgsbyrå.
Etter vår erfaring, gir denne markedsoppbyggende tjenesteytelse Dem muligheten å komme inn på markedet uten å måtte invistere i ett salgsbyrå. Deres stigende presens i Amerika, Kanada eller gir de avgjørende impulser for den videre utviklingen i Deres firma. Som tjenesteytende firma tilbyr vi akkurat denne profesjonelle tjenesten for våre oppdragsgivere. For firma, som ønsker å bygge ut deres utenlandsmarked, er den kontinuerlige, langfristige opp- og utbyggning av Deres aktiviteter den sikreste veien til større suksess.Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Tschechisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5