Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Hur fungerar sökandet efter produkttillverkare

  • I överrenskommelse med Er firma, består våra tjänster i att komma fram till vilka produkter och målmarknader är lämpliga. Ett stort antal tillverkare i utlandet kontaktas, vilka producerar produkter som skulle kunna vara intressant för Er försäljning i hemlandet. Tillverkarna ombeds att skicka oss produktinformation, som broschyrer, samt att meddela oss om de produkter som tillverkas eventuellt skulle kunna vara av intresse för Er. Det lönar sig att samtidigt söka produkttillverkare på flera marknader. På detta vis ökar möjligheten att Ni finner den mest lämpliga produkterna samt varaktiga produkttillverkningspartners.
  • Informationen som kommer oss tillhanda delas in i kategorierna "mycket lovande", "lovande" och "eventuellt inte intressant" och skickas sedan till Er firma för meningsutlåtande. Vid intresse från Er sida måste också klarläggas, om det från tillverkningsföretagets sida finns intresse att ha Er som försäljningspartner.
  • Vid förhandlingar gällande intressanta produkter kan vi bistå med hjälp, inte bara med översättningar och tolkning, utan också på området interkulturell förståelse.
Sökandet efter produkter fastställs i ramavtalet oftast till mellan 7-10 timmar i månaden. Alla övriga kostnader, som t ex översättningar, telefonsamtal, o s v, betalas i förskott. Utgifter enligt en definierad månadsbudget görs efter överenskommelse med Er. Varje månad sammanställer vi sedan en detaljerad översikt av vårt arbete och våra utgifter.

Omsättnings- och resultatökning genom varaktigt och professionellt sökande efter nya produkter och tillverkare
GI grunden består våra arbetsmetoder däri, att systematiskt, kontinuerligt och långfristigt utvärdera alla tillgängliga adresskällor (Gula sidorna, facktidskrifter, mässkataloger) för att hitta produkter som eventuellt passar in i Er affärsfilosofi. Ju fler företag vi tar en korrekt och professionell kontakt med, desto större blir chansen att hitta lämpliga potentiella produkter och tillverkare till Er.

Vår teamledare, Bruce Macfarlane, behärskar tio västeuropeiska språk (engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och svenska) på en förhandlingssäker nivå och är starkt specialiserad på företagssökning i utlandet. Övriga språkområden täcks in utav våra medarbetare från 25 olika länder. På så vis ökar Era möjligheter att finna lämpliga försäljningspartners i utlandet.
Export consulting, export assistance, export consultation | Export consultant | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Schwedisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5