Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Hur fungerar organiseringen och uppbyggnaden av Er marknad i Nordamerika och Tyskland

Vad vi kan göra för Er:
 • Upp- och utbyggnad av ett heltäckande försäljningsnät i Nordamerika och Tyskland.
 • Hitta lämpliga importörer, distributörer, handelsrepresentanter, logistikpartners och slutkunder samt inleda samarbeten med dessa.
 • Tillsammans med Ert företag bygga upp och vidareutveckla försäljnings-, transport- och affärssystem.
 • Sluta avtal mellan Ert företag och Er försäljningspartner.
 • Organisera utbildning för försäljningsparters.
 • Översätta dokument från svenska till engelska eller tyska.
 • Tillsammans med Ert företag ta hand om alla förfrågningar, beställningar, reklamationer etc. från Er försäljningspartner i Nordamerika och Tyskland.
 • Garantera en bra kommunikation mellan Ert företag och Er försäljningspartner.
 • Tillsammans med Ert företag hjälper vi Er att sluta köpeavtal och överrenskommelser med nordamerikanska och tyska storkunder.
 • Organisera marketing- och reklamaktiviteter i Nordamerika och Tyskland
 • Lösa kommersiella, tekniska och juridiska problem tillsammans med Ert företag.
 • Einen "Show-Room" in Nordamerika einrichten.
 • Inrätta ett "Show-Room" i Nordamerika och Tyskland.
 • Utföra en hemsida åt Er på engelska eller tyska.
Våra tjänster betalas främst på provisionsbasis och är på så vis transparenta för Ert företag. Ni får följaktligen professionellt stöd vid uppbygganden av Er verksamhet i Nordamerika och Tyskland, som i sin tur sörjer för en ökning av Er omsättning.


Export Germany | Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Übersetzungen Französisch Deutsch Übersetzer | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5 Übersetzungen Dänisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Englisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Französisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Niederländisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Polnisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Portugiesisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Russisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Schwedisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Rumänisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Bulgarisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Chinesisch Deutsch Übersetzer | Übersetzungen Übersetzer Dolmetscher |

 
Webseitengestaltung