Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Sökande efter produkttillverkare

Vi verkar som tjänsteföretag i syfte att öka Er försäljning genom nya utländska produkter som Ni kan importera till och sälja på Er hemmamarknad. Det innebär såväl systematiskt sökande, finnande och kontakttagande med utvalda potentiella produkttillverkare i utlandet, som individuell rådgivning genom personliga samtal. Om Ni söker en affärspartner i England, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Tyskland, Amerika eller Asien, är vi den rätta partnern för Ert företag. Genom våra tjänster kan Ni bygga upp varaktiga relationer med utländska produktillverkare, för vilka Ni kan fungera som handelsrepresentant, distributör eller importör på Er hemmamarknad.

Varför skulle en sådan tjänst kunna vara av intresse för Er?
  • Ert företag har hittills bara sålt inhemskt producerade produkter i hemlandet och skulle nu vilja bygga upp nya, långfristiga kontakter med tillverkare i utlandet, vilkas produkter Ni skulle vilja sälja på Er hemmamarknad.
  • Ni söker ytterligare produkter från utlandet som passar med Er redan befintliga produktportfölj. Ni vill bygga upp en varaktig relation med de utländska tillverkarna och fungera som handelsrepresentant eller distributör för deras varor i Ert hemland.
I båda fallen skulle Ert företag vilja fungera som försäljningspartner i Sverige för de utländska tillverkarna. Enligt vår erfarenhet är det varken dyrt eller svårt att systematiskt söka, finna och kontakta sådana affärspartners, vilka ger den avgörande impulsen för ytterligare tillväxt för Ert företag på Er hemmamarknad. För firmor som vill öka sin omsättning på hemmamarknaden genom import och försäljning av produkter från utlandet är kontinuerligt och långfristigt sökande av nya utländska produkttillverkare den säkraste vägen till framgång. Om Ni söker affärskontakter med tillverkare från England, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Tyskland, Amerika eller Asien, är vi den rätta partnern för Ert företag
Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Product sourcing, international sourcing | Supplier sourcing | Trade consultancy, trade assistance, trading assistance, trade consultation | Trade consultant | Trade consulting | English German translation | German english translation | Translation service | Übersetzungen Spanisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Dänisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Englisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Italienisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Niederländisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Polnisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Portugiesisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Russisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Schwedisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Tschechisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Rumänisch Deutsch übersetzen | Übersetzungen Chinesisch Deutsch übersetzen | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5