Macfarlane International Business Services
Våra tjänster för Er framgång - världen över

Huvudmeny
Sökande efter försäljningspartners
Hur fungerar det?
Sökande efter produkttillverkare
Hur fungerar det?
Organisation och uppbyggnad av Er marknad
Hur fungerar det?
Översättningar
Om oss
  Sökande efter försäljningspartners

Vi verkar som tjänsteföretag med internationella erbjudanden i syfte att öka Er utlandsförsäljning. Våra tjänster gör det möjligt för Er att etablera Er på nya marknader i utlandet på bästa möjliga sätt. Våra exportkonsulter från 25 olika länder hittar de rätta affärspartnerna för Ert företag. Om Ni söker en representant, distributör, importör, licenstagare eller joint-venture-parner - det systematiska sökandet, finnandet och kontakttagandet med utvalda potentiella affärspartners är vår specialitet. Världen över kan Ni nyttja våra tjänster.

Varför skulle en sådan tjänst kunna vara av intresse för Er?
  • Ert företag har hittills haft sin huvudsakliga försäljning i Sverige och Skandinavien, men skulle nu vilja utvidga Ert exportnät till ytterligare länder.
  • Ni har redan representanter på plats på olika utlandsmarknader, men har endast svag försäljning, eller försäljning endast i vissa marknadssegment, och söker därför vinna nya representanter för Era produkter.
  • Även om Ni har en intensiv utlandsförsäljning, så finns det "vita fläckar" på världskartan, som Ni skulle vilja fylla ut.
  • Ni önskar finna joint-venture-partners, licenstagare eller marketingpartners i ett visst land, eller en viss region.
  • För expansion på en utlandsmarknad söker Ni övertaga en firma, eller finna de rätta ledarförmågorna.
Enligt vår erfarenhet är det varken dyrt eller svårt att systematiskt söka, finna och kontakta sådana affärspartners, vilket ger den avgörande impulsen för ytterligare tillväxt för Ert företag. För de företag som vill utvidga sitt exportnät och sin utlandsomsättning är kontinuerligt och långfristigt sökande av representanter den säkraste vägen till framgång. Som exportorienterat konsultföretag erbjuder vi våra kunder precis dessa professionella tjänster. Om Ni vill expandera i England, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Tyskland, Amerika eller Asien, är vi den rätta partnern för Ert företag.

Export Germany | Link popularity | Search engine optimisation | Search engine positioning | Search engine registration | Search engine submission | Web services | Web site marketing | Web site promotion | Import-export consultant, import-export consulting, import-export assistance, import-export consultation | Übersetzer Übersetzungen Italienisch Deutsch | links-it1 links-it2 links-it3 links-it4 links-it5 | Übersetzer Deutsch Norwegisch Übersetzungen wir sind die besten| Werbeagentur Tübingen / Böblingen / Rottenburg Werben wie der Fachmann | Deutsch Übersetzungen Tadschikisch Übersetzer Tschadikisch Übersetzungen |